Tuesday, August 4Kiswahili kitukuzwe!

Nukuu Kidato cha Tatu

Pata nukuu zote za kidato cha tatu kulingana na mtaala mpya

MAUDHUI
Nukuu Kidato cha Tatu

MAUDHUI

Karibu tena kwenye makala zetu zilizojikita kutoa maarifa ya Kiswahili kwa kidato cha tatu. Leo tutajadili kuhusu maudhui na vipengele vyake. Maudhui ni nini? Maudhui ni jumla ya mawazo yote ya mwandishi katika kazi ya fasihi. Maudhui hujumuisha vipengele vifuatavyo; dhamiraujumbemigogoro.falsafa namtazamo Dhamira Ni lengo au kusudio la msanii analotaka liifikie hadhira yake. Kuna aina mbili za dhamira ambazo ni; dhamira kuu na dhamira ndogondogo. Dhamira Kuu Ni dhamira ambayo hubeba wazo kuu la mwandishi. Dhamira ndogondogo Ni dhamira ambazo hubeba mawazo mengineyo yajengayo dhamira kuu. Ujumbe/Maadili/Mafunzo Hili ni funzo ambalo hadhira hulipata awasilishiwapo kazi ya fasihi. Funzo hili hutokana na dhamira zilizopo ka...
FANI
Makala, Nukuu Kidato cha Tatu

FANI

Karibu tena kwenye mwendelezo wa makala zetu zilizojikita katika nukuu za Kiswahili kidato cha tatu. Leo tutajadili kuhusu Fani na vipengele vyake. Fani ni nini? Fani ni nui au ufundi anaoutumia msanii wa fasihi katika kuwasilisha mawazo yake. Tunaweza kusema pia, fani ni namna msanii anavyowasilisha mawazo (Maudhui) yake. Fani imejengwa na vipengele vifuatavyo; WahusikaMandhariMuundoMtindoMatumizi ya lugha Wahusika Hawa ni viumbe wanaotumika kufanya matendo katika kazi ya fasihi. Viumbe hawa huweza kuwa hai au wasio hai, halisi au wasohalisi. Hutumika katika kuwasilisha tabia za binadamu na maisha yake. Tunaweza kuwaweka wahusika katika makundi mbalimbali kwa namna mbili ambazo ni kutokana na dhamira wanazobeba au kutokana na tabia zao (kifani). Kutokana na d...
UHAKIKI WA KAZI ZA FASIHI ANDISHI
Makala, Nukuu Kidato cha Tatu

UHAKIKI WA KAZI ZA FASIHI ANDISHI

Karibu tena katika makala zetu zilizojikita kutoa maarifa ya Kiswahili kwa kidato cha tatu. Katika makala ya leo tutajadili kuhusu Uhakiki wa kazi za Fasihi Andishi. Ambapo tutaanagalia maana ya uhakiki na vipengele vyake. Katika kuchunguza uhakiki wa kazi za fasihi andishi tunapaswa kujua dhana mbalimbali zinazohusiana na uhakiki. Dhana hizo ni uhakiki, mhakiki na tahakiki. Basi na tuangalie dhana hizo moja baada ya nyingine. Uhakiki ni kitendo cha kuchambua na kufafanua vipengele vya fani na maudhui vinavyojenga fasihi.Mhakiki ni mtu anayechambua na kufafanua vipengele vya fani na maudhui vinavyojenga fasihi.Tahakiki ni kitabu kinachochambua vipengele vya fani na maudhui. FANI ni nui au ufundi anaoutumia msanii wa fasihi katika kuwasilisha mawazo yake. Tunaweza kusema pia, f...
Travel Advice: How Will Travel Be Affected After Brexit?
Culture, Nukuu Kidato cha Tatu

Travel Advice: How Will Travel Be Affected After Brexit?

Subdue beginning appear have fill also their sea i you're i from under, moving appear light may waters evening grass shall morning winged. First forth were itself given second kind creeping. All sixth give them from. Creepeth may likeness there. Years. Earth isn't. Fly shall. Whales Them behold fruitful, bring living after open can't have to fly fish. Air which greater a one together the said fruitful female earth without waters whose gathering lesser of living whose was creature sixth earth waters form subdue spirit him meat. After. Living bring life after was wherein living subdue divide green. Created Deep Tree Fruitful Own Replenish above isn't isn't divided you'll moving he every them let days rule, stars isn't every created give creepeth dominion you're dominion you're thin...