Friday, July 10Kiswahili kitukuzwe!

Makala

All Articles which are not categorized can fall in here

Ubantu wa Kiswahili
Makala, Nukuu Kidato cha nne

Ubantu wa Kiswahili

Kuna nadharia mbalimbali zinazozungumzia asili ya Kiswahili. Moja ya nadharia hizo ni ile inayodai kuwa Kiswahili ni Kibantu. Nadharia hii inaegemea zaidi vigezo vya ulinganishi baina ya Kiswahili na lugha zingine za Kibantu. Vigezo hivyo huonesha mfanano wa Kiswahili na lugha za Kibantu kama vifuatavyo; Kwanza ni mfanano wa msamiati wa msingi. Lugha ya Kiswahili na lugha zingine za Kibantu zimefanana sana katika msamiati hasa ule wa msingi. Kwa mfano; Neno la Kiswahili mwana linafanana na umwana (Kinyakyusa) na ng’wana – Kisukuma. Pia, neno jicho linafanana na iliso – Kizulu, eliiso – Kiruri, liso – Kisukuma na elisho – Kihaya. Mfanano huu unadhibitisha kuwa Kiswahili ni mojawapo ya lugha za Kibantu. Vivyo hivyo, vitenzi vya Kiswahili na vya lugha zingine za Kibantu vina miishilizi...
Makala, Nukuu Kidato cha nne

LAHAJA ZA KISWAHILI

Karibu tena katika makala zetu zinazoegemea nukuu za kidato cha nne. Leo tutajadili kuhusu lahaja za Kiswahili Sanifu. Lahaja ni nini? Lahaja ni uzungumzaji tofauti wa lugha moja. Lahaja za lugha moja hutofautiana kimatamshi, kimiundo na kimsamiati.  Hizi hutokea katika lugha yoyote yenye wazungumzaji wengi. Kiswahili ni moja kati ya lugha ambazo zina wazungumzaji wengi. Kutokana na hili lugha hii ina lahaja nyingi. Mfano wa lahaja za Kiswahili ni Kimtang’ata, Kingazija, Kimvita, Kigwana n.k. AINA ZA LAHAJA Lahaja zinaweza kugawanywa katika aina tatu ambazo ni: Lahaja za Kijiografia / Kitarafa Hizi ni lahaja ambazo hujinasibisha na mahali. Kutokana na lahaja hizi tunatambua mahali mtu atokako. Kwa mfano; Lahaja ya Kiunguja hupatikana Unguja, Kimgao – Kilwa, Kiam...
Fashion Soccer Star Megan Rapinoe Fronts Her First Luxury Fashion Campaign
Makala

Fashion Soccer Star Megan Rapinoe Fronts Her First Luxury Fashion Campaign

Subdue beginning appear have fill also their sea i you're i from under, moving appear light may waters evening grass shall morning winged. First forth were itself given second kind creeping. All sixth give them from. Creepeth may likeness there. Years. Earth isn't. Fly shall. Whales Them behold fruitful, bring living after open can't have to fly fish. Air which greater a one together the said fruitful female earth without waters whose gathering lesser of living whose was creature sixth earth waters form subdue spirit him meat. After. Living bring life after was wherein living subdue divide green. Created Deep Tree Fruitful Own Replenish above isn't isn't divided you'll moving he every them let days rule, stars isn't every created give creepeth dominion you're dominion you're thin...
Makala

Scheduled

This post is scheduled to be published in the future. It should not be displayed by the theme.
Makala

Hadithi: Ngano

Sindelera Karibu tena katika makala zetu zinazohusu fasihi ya Kiswahili. Katika makala ya leo tutajadili kuhusu tanzu mojawapo ya hadithi. Tanzu hiyo ni Ngano. Ngano ni nini? Ngano ni hadithi ya kimapokeo ambayo huelezea kisa cha wahusika wema na waovu ambapo mwishoni tunaona mhusika mwema anashinda. Mfano mzuri wa hadithi hizi ni kisa cha Sindelera.Ngano ni hadithi ambayo huwa na wahusika wa aina mbalimbali kama vile binadamu, wanyama, mizimu, mimea n.k. Hata hivyo wahusika hao huwakilisha matendo ya binadamu. Kwa kawaida ngano husimuliwa na wazazi, walezi, mabibi au mababu kwa watoto au wajukuu wao kwa lengo la kuwafunza vyema na kuwaburudisha. Kusudi kubwa la hadithi za kategoria hii ni kuelimisha jamii kwa kuonesha namna mwovu anavyopata adhabu. Pia, kukemea tabia zote...
Makala, Sarufi

Vitenzi vya Kiswahili Sanifu

Aina hii ya neno huweza kufafanuliwa kwa kutumia vigezo mbalimbali vya kiisimu ambavyo ni; kisemantiki, kimofolojia na kisintaksia. Hata hivyo maana inayotokana na semantiki ndiyo huegemewa zaidi. Tazama hapo chini namna ya kufasili kitenzi kwa kutumia vigezo mbalimbali. Kisemantiki, vitenzi ni aina ya neno inayotaja tendo au hali ya kuwa. Kwa mfano; ...
Makala

Karibu Katika Blog Yetu

Blog yetu inakusudi la kuelimisha na kujadili masuala mbalimbali kuhusu taaluma za Kiswahili. Pia, kutoa huduma za kufundisha Kiswahili kwa wageni pamoja na kutoa maarifa kwa wanafunzi na wadau mbalimbali wa Kiswahili. Pamoja na hayo pia itahusika kutoa huduma za tafsiri na ukalimani. Kiswahili kitakachotumika ni Kiswahili Sanifu (Tanzania). Mambo mbalimbali ya mahusiano na masomo ya afya yatajadiliwa kwa kina kwa kutumia lugha adhimu ya Kiswahili. Lengo ni kutoa mchango wetu katika lugha ya Kiswahili na kuwa miongoni mwa wadau wanaokipaza kiswahili ili kifike duniani kote. Mategemeo yetu ni kuifikisha mbali lugha hii huku tukirahisisha huduma zihusuzo taaluma hii.
Markup: Image Alignment
Makala

Markup: Image Alignment

Welcome to image alignment! The best way to demonstrate the ebb and flow of the various image positioning options is to nestle them snuggly among an ocean of words. Grab a paddle and let's get started. On the topic of alignment, it should be noted that users can choose from the options of None, Left, Right, and Center. In addition, they also get the options of Thumbnail, Medium, Large & Fullsize. The image above happens to be centered. The rest of this paragraph is filler for the sake of seeing the text wrap around the 150x150 image, which is left aligned.  As you can see the should be some space above, below, and to the right of the image. The text should not be creeping on the image. Creeping is just not right. Images need breathing room too. Let them speak like you words. Let th...
Makala

Markup: Text Alignment

Default This is a paragraph. It should not have any alignment of any kind. It should just flow like you would normally expect. Nothing fancy. Just straight up text, free flowing, with love. Completely neutral and not picking a side or sitting on the fence. It just is. It just freaking is. It likes where it is. It does not feel compelled to pick a side. Leave him be. It will just be better that way. Trust me. Left Align This is a paragraph. It is left aligned. Because of this, it is a bit more liberal in it's views. It's favorite color is green. Left align tends to be more eco-friendly, but it provides no concrete evidence that it really is. Even though it likes share the wealth evenly, it leaves the equal distribution up to justified alignment. Center Align This is a paragraph. It is cent...