Sunday, July 5Kiswahili kitukuzwe!

Day: December 7, 2019

Fasihi

Tanzu za Fasihi Simulizi

Karibu tena katika mwendelezo wa mjadala kuhusu fasihi. Leo tutajadili kuhusiana na kumbo za fasihi simulizi. Pamoja na kuwa wengi wamezoea kugawanya fasihi simulizi katika makundi manne yaani; Hadithi, Ushairi, Semi na Sanaa za Maonesho, katika mjadala wetu tutaenda zaidi ya hapo. Kwa kumrejelea Mulokozi katika kitabu cha Utangulizi wa Fasihi Simulizi ya Kiswahili (2017), tunapata kumbo nane za fasihi simulizi. Kumbo hizo ni; Semi, Nyambi, Maombi, Hadithi, Maigizo, Ushairi, Maghani na Ngomezi. Kumbo hizi zimegawanywa kwa kuzingatia vigezo vifuatayo; Umbile na tabia ya kazi.Muktadha wa uwasilishwaji au utendaji wake.Namna ya uwasilishwaji wake kwa hadhira.Dhima ya kazi hiyo kwa jamii. Kwa kifupi tuangalie maana ya kumbo hizo kama zinavyofafanuliwa hapo chini. Semi ni utungo au...